Søg
Close this search box.
Stigende huspriser på Costa del Sol
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Facebook

Boligpriserne steg med 0,4 % på månedsbasis i september

Indholdsfortegnelse

Køb af bolig i Spanien

Skal du købe bolig på Costa del Sol eller andre steder i Spanien så er nedenstående oversættelse af den nyeste Tinsa statistik for prisernes udvikling nok værd at læse.

Boligmarkedet her på Costa del Sol er stadigvæk godt og gode boliger specielt i byerne Malaga, Marbella, Fuengirola, Benalmadena, Estepona og Mijas sælges næsten hurtigere end de kommer på markedet.

Af mætningen på de nordeuropæiske boligmarkeder ser ikke ud til at påvirke lysten til at bosætte sig under sydens sol. Specielt dem der har mulighed for at arbejde remote vælger at flytte til Costa del Sol og arbejde under en helt anden livsstil.

God læsning

 1. oktober, 2022
  Den gennemsnitlige pris steg med 0,4 procentpoint i september efter at være faldet i august. Væksten på årsbasis er på 8,4 %.
  Resultaterne for “Metropolitan areas” skiller sig ud, hvor boligerne steg med 1,2 % i den seneste måned.
  Grupperne “Hovedstæder og større byer” og “Resten af kommunerne” mister styrke i forhold til de variationer, der er registreret i månederne før sommeren.
  Boliger i Spanien er steget med gennemsnitligt 32,6 % siden lavpunktet efter krisen og har akkumuleret et fald på 20,9 % i forhold til toppen i 2007.
  Indlægsbetegnelse
  Madrid, den 13. oktober 2022. -Huspriserne steg i september med 0,4 % på månedsbasis, hvilket delvist korrigerer det fald på otte tiendedele, der fandt sted i august, ifølge Tinsa IMIE General and Large Markets-indekset, der blev offentliggjort i dag. I det årlige perspektiv er den gennemsnitlige værdi af boliger i Spanien 8,4 % højere end i september 2021.
TablaNdP 850x265 1

Med den endelige afslutning af dataene for september er ændringen på årsbasis i årets tredje kvartal 8,6 % sammenlignet med de 8,5 %, der foreløbigt blev offentliggjort den 30. september i kvartalsstatistikkerne fra Tinsa IMIE Local Markets.

Den makroøkonomiske kontekst peger på en afdæmpning af den opadgående tendens i boligpriserne. “Efterspørgslen efter boliger, der er drevet af akkumuleret opsparing og revaluering af plads under indespærring, er fortsat aktiv i 2022, selv om den fortsatte stigning i renteniveauet som følge af ECB’s kontraktive pengepolitik og de dermed forbundne forventninger om økonomisk afmatning gør det vanskeligere at få adgang til finansiering og virker som bremsende elementer”, siger Cristina Arias, direktør for Tinsa’s forskningsafdeling.

Boligpriserne er steget 32,6 % siden lavpunkterne i 2015 og ligger stadig 20,9 % under højestpriserne i 2007.

Metropolitan areas’ skiller sig ud i september med den højeste månedlige stigningstakt (+1,2 % i forhold til august). De øvrige analyserede grupper havde stigninger på mellem 0,3 % og 0,5 % i den månedlige sats. “Hovedstæder og større byer” (+0,3 % på månedsbasis) og “Resten af kommunerne” (+0,4 %) mistede momentum i forhold til de seneste måneders udsving (eksklusive august, som har en sæsonbestemt komponent).

I årsopgørelsen er “Hovedstadsområder” og “Resten af kommunerne” de grupper med de største prisstigninger i forhold til september sidste år, med en stigning på henholdsvis 10 % og 8,5 %, hvilket bekræfter den revaluering af arealerne, der er sket efter perioden med indskrænkninger. Den gruppe med en mere moderat årlig variation er “øerne” (Balearerne og De Kanariske Øer), som efter at have været det mest aktive marked siden pandemiens begyndelse viser en stabilisering.

“Stigningen i finansieringsomkostningerne påvirker også udbuddet, som allerede i de sidste halvandet år har været begrænset af den store usikkerhed i forbindelse med byggeriet i et miljø med forsinkelser i forsyningskæderne og stigende byggeomkostninger”, bemærker Cristina Arias. “Udbudsbegrænsninger fastholder et opadgående pres på boligpriserne, som stadig vil moderere deres stigninger, efterhånden som efterspørgslen aftager.

GraficoDoble 850x321 1

Udvikling fra toppene og lavpunkterne efter krisen.

Siden august 2015, hvor gennemsnitsprisen i Spanien nåede sit minimum efter finanskrisen, er værdien steget med 32,6 %, med forskellig intensitet afhængigt af markederne. Den største akkumulerede fremgang er der i “Hovedstæder og større byer” (+38,4 %) og “Hovedstadsområder” (+34,2 %), mens væksten i de mindre byer i indlandet er begrænset til 20,1 %.

Det samlede indeks fortsætter med langsomt at lukke hullet i forhold til toppene i 2007 med et kumulativt fald på 20,9 % siden toppen af den foregående cyklus. Middelhavskysten” og “Resten af kommunerne” er faldet med ca. 30 % i forhold til toppen i 2007/2008. I gruppen af øområder (Balearerne og De Kanariske Øer) ligger boligerne 12,4 % under toppen.

Andre indikatorer

Hver måned omfatter Tinsa IMIE-indekset for generelle og store markeder et udvalg af andre relevante indikatorer for fast ejendom og økonomi for at analysere udviklingen og udsigterne for boligsektoren.

Se IMIE’s historie samt de forskellige økonomiske og ejendomsrelaterede indikatorer på https://www.tinsa.es/wp-content/uploads/informes/2022/tinsa-imie-septiembre-2022.pdf.

Denne artikel er en elektronisk oversættelse af den oprindelige tekst fra Tinsa. Oversættelsen er en service til vores danske læsere.